چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب اعتبارات خدمات آزمایشگاهی

اعتبارات خدمات آزمایشگاهی - عصرهشتم
استارتاپ

ارائه ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبارات خدمات آزمایشگاهی به فعالان زیست‌ بوم پژوهش

اعتبارات خدمات آزمایشگاهی باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1400، به بیش از 320 میلیارد ریال رسید.