چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب اطلاعات مکانی ، دانش‌بنیان

ساخت محصول دانش‌بنیان برای ذخیره‌سازی داده‌های اطلاعات مکانی عصرهشتم
فناوری

ساخت محصول دانش‌بنیان برای ذخیره‌سازی داده‌های اطلاعات مکانی

محصولی دانش‌بنیان برای مدیریت و ذخیره‌سازی داده‌های اطلاعات مکانی در لایه‌های مختلف اطلاعاتی ساخته شد.