چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب اسکوترهای برقی اشتراکی

فناوری

فعالیت زود هنگام اسکوترهای برقی اشتراکی در تهران

 اسکوترهای برقی اشتراکی به زودی به چرخه حمل و نقل تهران افزوده خواهد شد که در حدود 80 درصد ارزانتر از خودروهای سواری تمام می‌شود.