یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰

اخبار با برچسب استودیو تلویزیونی

نوآوری

آغاز برگزاری رویدادهای مجازی در مرکز نوآوری نیتک

پخش رویدادهای مجازی در استودیوی مرکز نوآوری محتوای دیجیتال نیتک آغاز شد.