اخبار با برچسب استارتاپ-اقتصادی-

جذب مشترک تیم‌های استارتاپی توسط تریگ‌آپ و صندوق نوآوری و شکوفایی
اقتصاد دیجیتال

جذب مشترک تیم‌های استارتاپی توسط تریگ‌آپ و صندوق نوآوری و شکوفایی

با همکاری مشترک شتاب‌دهنده تریگ‌آپ و صندوق نوآوری و شکوفایی، تیم‌های استارتاپی موردنظر جذب خواهند شد.