چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱

اخبار با برچسب اخبار نوآوری

به‌منظور افزایش امنیت اوبر، امکان ضبط صدا برای مسافران و رانندگان فراهم می‌شود-عصر هشتم
خبر

اپلیکیشن اوبر، برای افزایش امنیت، قابلیت ضبط صدا را فراهم کرده است

اوبر، برای افزایش امنیت، قابلیت ضبط صدا را برای مسافران و رانندگان فراهم کرده است.

خبر

افزایش همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور

رویدادی برای جذب ایده‌های فناورانه و نوآورانه جذب بیشتر همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور برگزار شد.