پنج شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱

اخبار با برچسب اخبار فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات
اقتصاد دیجیتال

تدوین شناسنامه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از تدوین شناسنامه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور خبر داد