پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

اخبار با برچسب آرکید سگا

پایان تاریخ ۵۰ ساله مراکز آرکید سگا در ژاپن - عصرهشتم
بین الملل

پایان تاریخ ۵۰ ساله مراکز آرکید سگا در ژاپن

کمپانی سگا سامی اعلام کرد :۱۴.۹درصد باقی مانده از بخش سرگرمی سگا که مربوط به مراکز بازی آن‌ها همچون مراکز آرکید سگا در سراسر ژاپن است رابه شرکت گندا خواهد فروخت