اخبار نوآوری

نوآوری

رویداد “استان‌آپ” با اولویت استان کرمان برگزار می‌شود

این طرح به انتقال جریان جذب سرمایه در طرح‌های استانی کمک خواهد کرد

نوآوری

ترویج ثبت اختراع در کشور با شیوه‌ای جدید

ثبت اختراع و قوانین مرتبط با آن هنوز برای افراد بسیاری ناآشنا است. پس افزایش آگاهی در این زمینه موضوع مهمی است.

نوآوری

آغاز فرآیند یادگیری پروژه‌محور برای ایده‌های نوآورانه دانش‌آموزان

نشست‌های تخصصی رویداد ایده‌محور کمان با حضور متخصصان حوزه یادگیری، شناخت و حوزه فناوری برگزار شد تا دانش‌آموزان خلاق بتوانند ایده‌های نوآورانه خود را به به پروژ

نوآوری

تاختن ایران‌ساخت‌ها| ۸۹ شرکت دانش‌بنیان هوش مصنوعی را توسعه دادند

هوش مصنوعی یکی از فناوری‌های پرکاربرد این روزها است. توسعه این تکنولوژی در کشور با تلاش 89 شرکت دانش‌بنیان شتاب گرفته است.

نوآوری

افزایش همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور

رویدادی برای جذب ایده‌های فناورانه و نوآورانه جذب بیشتر همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور برگزار شد.