سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰

اخبار برگزیده

می توانیم یک یا چند پیام‌ رسان داخلی با کیفیت در کشور داشته باشیم - عصر هشتم
فناوری

می توانیم یک یا چند پیام‌ رسان داخلی با کیفیت در کشور داشته باشیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: ظرفیت این را داریم که بتوانیم یک پیام‌ رسان یا چند پیام‌ رسان داخلی با کیفیت در کشور داشته باشیم