سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰

اخبار برگزیده

مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری سلامت ثامن - عصر هشتم
اقتصاد دیجیتال

استفاده از دقیقه‌های طلایی برای جلب نظر سرمایه‌ گذاران

 مدیرعامل صندوق سرمایه‌‌گذاری سلامت ثامن،طرح صحیح مسأله و ارائه پیشنهاد در مورد آن را از مهم‌ترین بخش‌ها برای استفاده از دقایق طلایی جلسات جذب سرمایه عنوان کرد.