پنج شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰

اخبار برگزیده

گسترش استفاده از ربات در سیلیکون ولی به علت کمبود نیروی کار- عصر هشتم
استارتاپ

گسترش استفاده از ربات در سیلیکون ولی به علت کمبود نیروی کار

استفاده از قابلیت‌های ربات‌، راهکار جدید شرکت‌های فنی بزرگ برای جبران کمبود نیروی کار متخصص در جهان است، چیزی که در سیلیکون ولی در حال گسترش است.