دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

اخبار برگزیده

کارنو - عصر هشتم
استارتاپ

کارنو، رویدادی برای آشنایی با چالش‌های ایجاد کسب‌ و کار

رویداد کارنو با هدف توانمندسازی سرمایه‌های انسانی برای متخصصان فناوری نانو، در بهمن و اسفند ۱۴۰۰ به صورت کشوری و مجازی برگزار خواهد شد.