گفتگوها با برچسب یوتپو

مصاحبه با بنیان‌گذار استارت‌آپ Yotpo

تومر تاگرین «Tomer Tagrin»، مدیرعامل و یکی از بنیان‌گذاران اصلی استارت‌آپ یوتپو «Yotpo» به شمار می‌آید که در زمینه بازاریابی محتوا فعالیت می‌کند