پنج شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰

گفتگوها با برچسب هلپیکال ، دانش بنیان ، استارتاپ

ساماندهی درخواست ها در سازمان ها و کسب و کارها با محصول دانش بنیان ایرانی - عصرهشتم

ساماندهی درخواست ها در سازمان ها و کسب و کارها با محصول دانش بنیان ایرانی

مدیریت، ساماندهی و مستندسازی ارتباطات بین افراد و واحدهای سازمانی، فرآیندی است که با یک محصول دانش‌بنیان، ساده‌سازی و بهینه شده است.