پنج شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱

گفتگوها با برچسب موز

مصاحبه با مدیرعامل و بنیان‌گذار استارتاپ Moz

رند فیشکین، بنیان‌گذار وب‌سایت Moz در موفق‌ترین سال‌های شرکت به افسردگی مبتلا شد اما تصمیم گرفت شروعی دوباره داشته باشد و استارتاپ جدیدی را بنیان‌گذاری کرد