گفتگوها با برچسب دانش بنیان،وامیلون،صندوق های قرض الحسنه

دانش‌بنیانی ، صندوق های قرض الحسنه ، دانش بنیان

ارائه راهکارهای دانش‌بنیانی برای مدیریت بهتر صندوق‌های قرض‌الحسنه

شناسایی نیاز‌مندی‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط تفکر استارتاپی وامیلیون باعث شده فرآیندهای این صندوق‌ها به کمک فناوری تسهیل شود.