دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

گفتگوها با برچسب توریسم سلامت

تفکر دانش‌بنیان برای ساماندهی ارائه خدمات به توریسم سلامت - عصر هشتم

تفکر دانش‌بنیان برای ساماندهی ارائه خدمات به توریسم سلامت

تفکر دانش‌بنیان می‌تواند با ساماندهی ارائه خدمات بهینه به توریسم سلامت ،این بخش را به یکی از ابعاد مهم توسعه اقتصادی و خدمات درمانی کشور تبدیل کند.