یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

گفتگوها با برچسب ایزوویزیت

قابلیت‌های محصولات دانش‌بنیان در ارائه خدمات کاربردی درمان آنلاین - آقای ترابی - عصرهشتم

قابلیت‌های محصولات دانش‌بنیان در ارائه خدمات کاربردی درمان آنلاین

با توجه به لزوم صدور نسخه الکترونیک ارائه محصولات دانش‌بنیانی می‌تواند خدمات درمان آنلاین را هرچه بیشتر مطلوب و برای بیماران و پزشکان کاربردی کند.