دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

گفتگوها با برچسب استارتاپ،دکتر عباس پورفرخی،

دکتر عباس پورفرخی

رهایی از محدودیت ها با اندیشۀ عبور از مرزها

دکتر عباس پورفرخی: استارتاپ‌ها برای عبور از محدودیت‌ها باید فرامحلی بیاندیشند