پنج شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰

گفتگوها با برچسب ادبیات،استاد نخاولی، هنر، نمایش، تئاتر

بستر فعالیت‌های ادبی و هنری نیتک عامل تشویق و ترغیب جوانان مستعد

استاد امیر نخاولی گفت: بستر فعالیت‌های ادبی و هنری نیتک، باعث تشویق و ترغیب جوانان مستعد این عرصه است.